آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

مردن برچسب

مردن He died unmarried او ناکام از دنیا رفت. He died young او جوانمرگ شد. .He died in bed به مرگ طبیعی مرد. .He died penniless در فقر مطلق مرد. .He died aged 45 در سن 45 سالگی مرد. .He died a childbirth به هنگام تولد فرزندش (زایمان) مرد. .He died rich ثروتمند مرد. .He