آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغت فوتبال و ریشه آن برچسب

ورزشی که تمام جهان به عنوان فوتبال میشناسد مردمان آمریکای شمالی ساکر مینامند. دلیل بر این است که مردمان آمریکای شمالی، که عمدتاً فقط کانادایی و آمریکایی هستند و گاهی هم مکزیک، کوبا و جمهوری دومینیکن ناخواسته در این فهرست قرار میگیرند، بر