آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات کاربردی دیگر برچسب

انگلیسی فارسی جست و جوی برای کار 🔊 ad (advertisement) اگهی 🔊 application form فرم درخواست 🔊 appointment قرار ملاقات 🔊 CV (curriculum vitae) رزومه 🔊 job description شرح کار 🔊 interview مصاحبه 🔊 job offer  / 🔊 offer of employment پیشنهاد کاری / پیشنهاد استخدام 🔊 qualifications صلاحیت ها 🔊 to apply for a job درخواست کردن برای یک کار 🔊