آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

لغات مربوط به مکالمات تلفنی برچسب

فارسی answerphone پاسخ گوی تلفن area code کد منطقه battery باتری business call تماس کاری cordless phone تلفن بیسیم country code کد کشور directory enquiries راهنمای مشترکین تلفن dialing tone بوق آزاد engaged مشغول extension تلفن فرعی interference تداخل خط international directory enquiries راهنمای بین المللی مشترکین تلفن fault خطا message پیام off the hook بوق اخطار باز بودن خط operator متصدی تلفن outside line تماس خارجی personal call تماس شخصی phone (telephone) تلفن phone book / telephone directory کتاب تلفن / فهرست