آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

فعل Dare برچسب

Dare در زبان انگلیسی چگونه استفاده می شود؟ این کلمه به معنای جرأت داشتن و جرأت کردن می باشد و به دو شکل به کار میرود: الف: به عنوان فعل کمکی، که اگر به این شکل در جمله به کار رود دارای