آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ضرب المثل های حرف H برچسب

ضرب المثلهای انگلیسی که با حرف H شروع می شوند. Hair of the dog that bit you. Half a loaf is better than none. ترجمه: نصف نان بهتر از هیچی. معادل: کاچی به از هیچی مترادف: چراغ موشی بِه زِ خاموشی Handsome is as handsome does. Hang a