آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

صداهای حروف برچسب

صداهای حروف ترکیبی صداهای حروف ترکیبی: Diphthongs:i   وقتی دو حرف صدا دار با هم ترکیب شوند یک سیلاب خاص تشکیل می دهند. در این صورت وضع ترکیبی را  diphthong گویند. sh ش مثال fish ماهی shop مغازه ch چ مثال child بچّه church کلیسا kh خ مثال Khashayar خشایار Khorasan خراسان zh ژ مثال Zhaleh ژاله Zhila ژیلا gh غ ق ف مثال Ghazaleh Ghafghaz laugh غزاله قفقاز خندیدن Ghazal Ghaemshahr rough غزل قائم شهر خشن ph ف مثال telephone تلفن physics فیزیک tion شِن مثال station ایستگاه nation ملت ture چِر مثال lecture سخنرانی picture عکس sion ژِن مثال television تلویزیون version نسخه cial شِل مثال special مخصوص social اجتماعی th صدای بین ت و ث مثال thin لاغر tooth دندان th صدای بین د و ذ مثال though گرچه these اینها ti ش مثال patient صبور، بیمار essential ضروری th در زبان