آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی برچسب

ساخت زمان کامل در زبان انگلیسی در مطلب جلسه اول با یکی از کاربردهای فعل have آشنا شدید. فعل have در زبان انگلیسی به معنای داشتن نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله امروز به نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی درباره

زمان کامل در زبان انگلیسی چگونه ساخته می شود؟ زمان کامل در زبان انگلیسی در همه زمان های حال، گذشته و آینده تعریف می شود. برای ساخت زمان حال کامل در زبان انگلیسی از فعل معین have استفاده می شود.