آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

زمان از ارکان اساسی جمله برچسب

چنانچه مترجم در این گونه موارد بر اثر عدم آشنایی با این نکته جمله را تحت اللفظی ترجمه کند ممکن است مفهوم جمله به کلی تغییر کرده، قسمتی یا حتی همه متن دچار اشکال اساسی شود، زیرا زمان از ارکان