آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

در طول مسافرت برچسب

انگلیسی فارسی نحوه جا به جایی 🔊 by bicycle با دوچرخه 🔊 by boat با قایق 🔊 by bus با اتوبوس 🔊 by car با ماشین 🔊 by coach با اتوبوس مسافرتی 🔊 by ferry با کشتی 🔊 by motorcycle با موتورسیکلت 🔊 by plane با هواپیما 🔊 by train با قطار 🔊 on foot با پای پیاده هماهنگی سفر 🔊 ticket office باجه فروش بلیط 🔊