آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

حروف الفبا برچسب

حروف الفبا: Alphabets   حروف الفبا: حروف الفبا عبارت است از کلیۀ حروفی که در یک زبان وجود دارد. در زبان انگلیسی 26 حرف به ترتیب زیر موجود است.   الف- حروف کتابی (چاپی) بزرگ  Capital Printing Letters: G F E D C B A N M L K J I H U T S R Q P O Z Y X W V ب- حروف کتابی (چاپی) کوچک Small printing Letters: g f e d c b a n m l k j i h u t s r q p o z y x w v هر یک از