آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

حرف اضافه a و an برچسب

داستان  a و an در زبان انگلیسی از آن جایی شروع می شود که بخواهیم یک و تک بودن یک اسم را نشان دهیم. حال باید بدانید که از این حروف چطور میتوان در جمله استفاده کرد. چگونگی استفاده از a  به  صورت درست