آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تک تک افراد در زبان انگلیسی برچسب

اگر بخواهیم در مورد تک تک افراد یک گروه یا یک جامعه به زبان انگلیسی صحبت کنیم از چه واژه ای می توانیم استفاده کنیم؟ برای استفاده از each چه ضمیرهایی مناسب هستند؟ آیا واژه each با فاعل مفرد به