آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

تمرین برچسب

چگونه تمرین مي‌تواند به انگليسي شما لطمه بزند؟ اگر از ديگران بپرسيد: «چگونه مي‌توانم ياد بگيرم که بهتر انگليسي صحبت کنم؟»، بسياري از آنها خواهند گفت: «تا مي‌تواني انگليسي حرف بزن و بنويس.» تمام کلاس‌هاي زبان پر از فعاليت‌هايي است که

  ?"A: "What are you doing tomorrow ."B: "Nothing really ."A: "Let's watch a movie or something ?"B: "What's on these days "A: "I think they're playing Lord of the Rings ."B: "That sounds pretty good. Let's watch that " ?A: "Where should we meet ."B: "How about