آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

ترجمه کلمه experiment برچسب

ترجمه واژه experiment -  - علمی و پژوهشی ترجمه کلمه experiment: تجربه، آزمایش، آزمایش کردن، آزمون، امتحان کردن مترادف ها: Analysis, attempt, examination, experimentation, exercise, measure, observation, trial, study, research, procedure   کاربرد در جمله: .My doctor conducted an experiment on me to see if I could walk