آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

بازی برای آموزش زبان انگلیسی برچسب

یادگیری زبان انگلیسی  از طریق روش هایی غیر از کتاب های درسی و در محیط دنیای واقعی بسیار لذتبخش و سودمند است (بازی برای آموزش زبان انگلیسی) . از طریق این بازی ها می توان براحتی مکالمه زبان انگلیسی   را از بومیان این زبان