آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اعضای خانواده در زبان انگلیسی برچسب

father پدر godfather پدرخوانده (مفهوم مذهبی) mother مادر godmother مادر خوانده (مفهوم مذهبی) son فرزند پسر godson فرزند خوانده (مفهوم مذهبی) daughter فرزند دختر goddaughter دختر خوانده (مفهوم مذهبی) parent والدین stepfather ناپدری child (جمع: children) بچه stepmother نامادری husband شوهر stepson فرزند خوانده wife زن (همسر) stepdaughter دخترخوانده brother برادر stepbrother نا برادری sister خواهر stepsister نا خواهری uncle عمو، دایی half-sister خواهر ناتنی aunt عمه، خاله half-brother برادر ناتنی nephew خواهر/برادر زاده (مذکر) mother-in-law مادر شوهر / مادر زن niece خواهر/برادر زاده (مونث) father-in-law پدر شوهر / پدر زن cousin پسر یا دختر عمو/عمه/دایی/خاله son-in-law داماد (نسبت فامیلی) grandmother مادر بزرگ daughter-in-law عروس