آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاحات کاربردی برچسب

✏️The IDM " under sb's ˈnose " 🖌 اصطلاح" جلوی چشم کسی بودن" با دنیای زبان همراه باشید

Are you nuts? خل شدی؟ Will you knock it off? میشه تمامش کنید؟ Could you excuse us for few minute? میشه چند لحظه ما را تنها بگذارید! The choice is yours. حق انتخاب با خودته. Do time آب خنک خوردن (دوران زندان را سپری کردن) Lets get something straight بذار مسئله

to be more catholic than the pope. کاسه داغ تر از آش. Please pull yourself together. لطفا به اعصابت مسلط باش. I am no “spring chicken”. دیگه “جوون”نیستم (سرحال و قبراغ). Could you give me “a hint”, please? میشه یه “راهنمایی کوچیک” بکنین؟ we “drew lots” to see

  I don't have much time, so let's grab a quick bite. خیلی وقت ندارم ، پس سریع بریم یه چیزی بخوریم. I don't want to take it easy so stop telling me to take it easy. نمیخوام ساده بگیرم ، انقدر

مردن He died unmarried او ناکام از دنیا رفت. He died young او جوانمرگ شد. .He died in bed به مرگ طبیعی مرد. .He died penniless در فقر مطلق مرد. .He died aged 45 در سن 45 سالگی مرد. .He died a childbirth به هنگام تولد فرزندش (زایمان) مرد. .He died rich ثروتمند مرد. .He