آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاحات عامیانه برچسب

چند نمونه از اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری در زبان انگلیسی Are you into smoke? اهل دود (سیگار) هستی؟ Clam up! خفه خون بگیر! Count me out. دور من و خط بکش. Excuse myself to say why. لطفا بذارید بگم چرا. Give me a five! بزن قدش! Good for you./lucky you. خوش به