آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

اصطلاحات رایج در مکالمات برچسب

Englisch فارسی 🔊 Hello / 🔊 Hi سلام / درود 🔊 Good morning صبح بخیر 🔊 Good afternoon بعد از ظهر بخیر  🔊 Good evening عصر بخیر / شب بخیر 🔊 What’s your name? اسم شما چیست؟ 🔊 My name is … اسم من …. است. 🔊 I am … من …. هستم. 🔊 My friends call me … دوستانم به