آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

استاد داستانها پائولو کوئیلو برچسب

شما را با جملات بی نظیری از یکی از بزرگترین نویسندگان دنیا پائولو کوئیلو آشنا میسازیم. از نوشتار این نویسنده ارزشمند الهام بگیرید و جملات خود را میافرینید و سپس آنها را ترجمه کنید. خداوند به هر یک از دورنهای زندگی انسان