آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آقايان برچسب

📍 صفتهاى شخصيتى مربوط به آقايان 👱🏻 adventurous /ədven.tʃ ə r.əs/ ماجراجو , جسور 👱🏻 ambitious /æmbɪʃ.əs/ جاه طلب 👱🏻 boastful /bəʊs t .f ə l/ لاف زن 👱🏻 coarse /kɔs/ خشن 👱🏻 confident /kɒn.fɪ.d ə nt/ دارای اعتماد به نفس 👱🏻 courageous /kəreɪ.dʒəs/ دلیر , شجاع 👱🏻