آموزشگاه زبان روژین ایلیا
آدرس ها:

شعبه پسران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی، جنب بانک صادرات، پلاک 161

شعبه دختران: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهید به خیال، پلاک ۱۲

شعبه مهد زبان و پیش دبستانی: یافت آباد، شهرک ولیعصر، خیابان شهیدان بهرامی ، جنب بانک مسکن، جنب خانه بازی شهر سلطان، پلاک ۲۲۰

تلفن های تماس:

021-66213030

021-66229000

021-66211000

آب و هوا برچسب

sunshine نور آفتاب snowflake دانه برف rain باران hailstone دانه تگرگ snow برف to melt آب شدن / ذوب شدن hail تگرگ to freeze یخ زدن / منجمد شدن drizzle باران ریز to thaw گرم شدن /  آب شدن sleet برف و باران to snow برف باریدن shower باران تند to rain باران باریدن mist مه رقیق to hail تگرگ باریدن fog مه غلیظ weather forecast پیشبینی هوا cloud ابر rainfall بارش باران rainbow رنگین کمان temperature دمای هوا wind باد humidity رطوبت هوا breeze نسیم thermometer دما سنج strong winds باد شدید high