شرکت در دوره ی تربیت مدرس (TTC)

cropped-graduate

 

  • پر کردن و ارسال فرم شرکت در دوره از طریق وبسایت موسسه
  • شرکت در آزمون کتبی
  • شرکت در مصاحبه گروهی یا انفرادی و یا هر دو آنها بسته به نظر هیئت علمی
  • تایید صلاحیت آموزشی و اخلاقی توسط هیئت علمی 
  • شرکت در کلاس های دوره ی تربیت مدرس TTC (تئوری و عملی)
  • قبولی در ارزیابی های انجام گرفته در پایان دوره
  • ارائه ی مدرک پایان دوره به پذیرفته شدگان و دعوت به همکاری

لطفا فرم زیر را به دقت پر نمایید:

نام:

نام خانوادگی:

ایمیل:

محل تولد:

جنسیت:

تاریخ تولد:

وضعیت تاهل:

تعداد فرزندان:

مذهب:

شماره موبایل:

شماره تلفن:

آدرس:

چگونه با روژین ایلیا آشنا شدید: