یادگیری

Verbals در انگلیسی چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از نقش‌های پرکاربرد که در عین حال کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نفش verbals در انگلیسی است. با واژه verb به معنای فعل آشنا هستیم. کلمه verbal که ساخته شده از verb همراه پسوند صفت‌سازِ al- است از نظر لغوی به معنای «وابسته به فعل» یا «از جنس فعل» است. اما در اصطلاح گرامری […]