نحوه استفاده از Try

نحوه استفاده از Try

نحوه استفاده از Try آیا با نحوه استفاده از try در جملات زبان انگلیسی آشنا هستید؟ در این مقاله نکات مهم گرامر زبان انگلیسی پیرامون موضوع استفاده از try در جملات زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار می دهیم. با ما همراه باشید. Try در زبان انگلیسی گفتاری ، اگر بعد از فعل try فعل دیگری […]