کاربرد Travel در زبان انگلیسی

کاربرد Travel در زبان انگلیسی

کاربرد Travel در زبان انگلیسی فعل drive را برای رانندگی اتومبیل ، اتوبوس یا قطار به کار می بریم . فعل ride را برای دوچرخه سواری یا اسب سواری به کار می بریم . فعل sail را برای هدایت قایق یا کشتی ( اعم از بادبانی یا موتوری) به کار می بریم. از فعل fly […]