یادگیری زبان

اسرار ماه

در این مقاله داستان اسرار ماه را خدمت شما عزیزان با ترجمه ی فارسی آن آورده ایم باشد که برای شما دوستان گرامی مفید واقع گردد. The Moon’s Mysteries The first step on the moon by astronaut Neil Armstrong was said to be “one small step for man, one giant leap for mankind.” But for many […]