Subordination و Coordination در زبان انگلیسی چيست؟

subordinator این کلمه به معنای تبعیت می باشد و یک subordinator قرار است آنچه را که بعدش می آید تابع چیز دیگری کند. پیشوند Sub به معنای زیرین می باشد و این مبحث به ساختارهای زیرین و وابسته می پردازد. خب این به چه معناست؟ همانطور که بالاتر توضیح داده شد، برای این که یک clause […]