کاربرد کلمه Should

کاربرد کلمه Should

should در زبان انگلیسی به معنای “باید” هست ، اما  این “باید” به دو شکل بیان می شود : شکل اول :   وقتی بخواهیم توصیه ای به کسی بکنیم (advise) نمونه این جور جمله ها را در زبان فارسی زیاد داریم . مثل اینکه شما نباید زیاد بخوابید و یا شما باید مهربان باشید. .You […]

نکات گرامری Should

نکات گرامری Should

نکات گرامری Should در این مطلب به نکات گرامری Should می پردازیم. وقتی بخواهیم بگوییم انجام دادن کاری درست یا معقول است ، از should استفاده می کنیم: .I should read his new book من باید بیشتر ورزش کنم. وقتی بخواهیم به کسی توصیه کنیم که کاری را که انجام دهد ، از should استفاده […]