نکات گرامری استفاده از She

نکات گرامری استفاده از She

نکات گرامری استفاده از She کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از she را در این مقاله بخوانید. She She ضمیر سوم مفرد است و به عنوان فاعل جمله به کار می رود. وقتی بخواهیم به زن ، دختر یا حیوان ماده ای اشاره کنیم که هویت […]