پیشوند Re در زبان انگلیسی

پیشوند Re در زبان انگلیسی

پیشوند Re در زبان انگلیسی کاربرد پیشوند Re در زبان انگلیسی بسیار متنوع است. این پیشوند در ابتدای افعال مختلف معانی متفاوتی دارد. در این مقاله به بررسی کاربرد re و نکات کاربردی استفاده از re در زبان انگلیسی می پردازیم. Re- پیشوند Re در زبان انگلیسی در بسیاری از افعال به صورت / rl- […]