به دلیل در زبان انگلیسی

به دلیل در زبان انگلیسی

به دلیل در زبان انگلیسی به دلیل در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان می شود که هرکدام کاربرد ویژه ای دارند. برای یادگیری نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی با ما همراه باشید. Owing to عبارت owing to در زبان انگلیسی گفتاری کمتر از عبارت due to کاربرد دارد اما این هر دو عبارت […]