جملات شرطی

گرامر-Modal Verbs(جلسه اول)

یکی از مهم ترین مباحث گرامری Modal Verbs می باشد. در ابتدا لازم است بدانیم که افعال Modal چه افعالی هستند برای این کار لازم است آن افعال را که تعداد محدودی دارند حفظ نماییم . افعال Modal: can , must , could , have to , might , should این افعال بسیار خاص هستند […]