اصطلاحات انگلیسی عامیانه

اصطلاح “ Life of Riley ” در زبان انگلیسی

در این پست می خواهیم در مورد اصطلاحی بحث کنیم که در آن مفهوم “داشتن یک زندگی شاد بدون کار سخت، مشکلات یا نگرانی” بیان می شود، اصطلاحی که برای این منظور استفاده می شود، عبارت غیر رسمی “ Life of Riley ” است که می توان معادل آن را در زبان فارسی عبارت اصطلاحی “زندگی بدون دغدغه” دانست […]