اصطلاحات انگلیسی عامیانه

Slang VS Idiom

تا حالا دقت کرده اید که فرق بین slang و Idiom در انگلیسی چیه؟ دوستان عزیز، توجه کنید که هر عبارت و جمله انگلیسی که می بینید که اصطلاح و ضرب المثل و سلنگ نیست!!!! حالا در اینجا با ذکر مثال هایی فرق اونا رو به عرض می کنم: Slang: سـْـــلنگ و نه تلفظ اشتباه: […]