کاربرد had better

کاربرد had better از had better برای ارائه ی پیشنهاد در جمله استفاده می شود. با اینکه had گذشته فعل have هست اما had better به زمان حال و یا آینده اشاره دارد و مربوط به زمان گذشته نیست. به مثال های زیر دقت کنید =       She had better see her doctor. او بهتره که […]