یادگیری زبان

اشتباه رایج در استفاده ازمصدر (با to) و فعل ing دار (Gerund) در زبان انگلیسی

در این پست در مورد استفاده نادرست از مصدر (با to) به جای استفاده از Gerund (فعل ing دار) چند نکته ای را خدمت شما ارائه می کنم که امیدوارم برای شما مفید باشد و بتواند به درک بیشتر در این زمینه کمک کند. Gerund مهمترین نکته در این مورد این است که بعد از حرف اضافه از Gerund (فعل ing دار) استفاد […]

دو نکته گرامری

دو موضوع گرامری

اسم مصدر:  :Gerund اسم مصدر: با افزودن ing به آخر افعال اسم مصدر (gerund) ساخته می شود. مانند driving, playing , swimming در زبان انگلیسی تعدادی افعال و اصطلاحات  به شرح ذیل وجود دارد که فعل بعد از آنها ing می گیرد. متنفر بودن dislike لذت بردن enjoy ملاحظه کردن consider اهمیت دادن mind قدردانی کردن appreciate […]