فروشنده در زبان انگلیسی

فروشنده در زبان انگلیسی

آیا می دانید در زبان انگلیسی برای معرفی تاجر از چه کلماتی استفاده می شد؟ قاچاقچی در زبان انگلیسی چگونه معرفی می شود؟ برای صحبت در مورد دستفروش و فروشنده دوره گرد از چه واژه هایی استفاده می شود؟ برای یافتن پاسخ این سوالات محکم بنشینید!!!! Dealer اسم های dealer ، trader و merchant در […]