تفاوت beside و besides در معنا و کاربرد

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی اشتباهی رایج در کاربرد و تفاوت beside و besides که از نظر تلفظی و املایی شبیه به هم هستند می‌پردازیم؛ بطور دقیق‌تر درباره نقش و معنای این دو واژه صحبت خواهیم آموخت و کاربرد آن‌‌ها را مشاهده خواهیم کرد. کاربرد Beside و Besides […]