آینده ساده

دو نکته گرامری ساده

📌 آینده ساده 🚩 simple future 🏴 برای زمان آینده ساده از دو ساختار می توان استفاده کرد : 1⃣ساختار اول 🖊 will + verb 📔از فعل کمکی will برای نشان دادن آينده در جهت‌های زير استفاده می‌شود: 📔الف- پيش‌بينی: برای توصيف چيزی که می‌دانيم، يا انتظار داريم که اتفاق بيفتد: ✂️It will be rainy […]