a lot of

a lot of و lots of در زبان انگلیسی

عبارات a lot of و lots of در زبان انگلیسی بسیار پرکاربرد هستند؛ در این پست قصد داریم به کاربرد آنها در گرامر انگلیسی بپردازیم. هر دو عبارت در زبان عامیانه بسیار استفاده می شوند (در زبان رسمی از much و many به جای این عبارات در جملات مثبت استفاده می شود) و تنها تفاوت lots of و a lot of این است که lots of باز کمی […]