روش های تسلط بر گرامر زبان انگلیسی

5 نکته برای ساخت جملات زبان انگلیسی

گرامر انگلیسی اغلب اوقات می تواند عجیب باشد. ما قوانین زیادی برای ساخت جملات داریم و تقریبا به همان اندازه، استثنا برای این قوانین وجود دارد. در سطح پایه اکثر جملات انگلیسی از یک ساختار ساده پیروی می کنند. این پنج نکته را برای ساخت ساده جملات انگلیسی دنبال کنید.   1. کلمات را با […]