چه نوع فیلم هایی برای یادگیری زبان مناسب هستند؟

چه نوع فیلم هایی برای یادگیری زبان مناسب هستند؟

۱- فیلم‌هایی که برای شما جذاب باشد. فکر می‌کنم این موضوع خیلی واضح باشد. اگر فیلم کسل‌کننده‌ای انتخاب کنید، درنهایت صبرتان لبریز می‌شود و کسل می‌شوید. وقتی هم احساس کسلی و ناراحتی بکنید، بسیار سخت می‌شود که تمرکز مناسبی روی فیلم داشته باشید و عملکردتان در یادگیری زبان انگلیسی بسیار ضعیف می‌شود. ۲- فیلم‌هایی که […]