افعال دو قسمتی با Bog ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با bog را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

افعال دو قسمتی با Jump ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان مخصوصا در سطوح ابتدایی مشکل است، آشنایی کافی با افعال دو قسمتی یا phrasal verbs است. به همین خاطر در این گفتگو با یکدیگر بعضی از مهم‌ترین افعال دو قسمتی با jump را مورد بررسی قرار می‌دهیم. منظور از افعال دو […]

Emily’s Secret

برای ترجمه مقاله باید به گرامر و دستور زبان انگلیسی مسلط باشیم

ترجمه متون نیاز به مهارت دارد که در این مرحله کمی با گرامر و دستور زبان انگلیسی آشنا میشویم تا بتوانیم بهتر جمله سازی کنیم اجزای کلام در مقالات و جملات انگلیسی به طور تخصصی به هشت بخش تقسیم میشود 1-اسم:   کلمه ای است برای نامیدن اشخاص و اشیا و غیره مانند : ali      book        […]

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری برای تاکید بر روی روند یا طول یک کار یا فعالیت که در گذشته و پیش از نقطه ای خاص اتفاق افتاده استفاده می شود.  💡 کاربرد فعالیت یا اتفاقی که پیش از نقطه ای مشخص در گذشته واقع شده، تاکید در این جملات بر روی خود فعالیت یا مدت زمانی […]

زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل (past perfect)

زمان گذشته کامل (past perfect) برای نشان دادن یک عمل یا کار که در زمانی پیش از زمان مشخص در گذشته اتفاق افتاده استفاده می شود.  💡 کاربردها 1. در زمان گذشته کامل  یک فعالیت پیش از یک زمان مشخص در گذشته، با تاکید بر اینکه این اتفاق مشخص حتما پیش از زمانی خاص در […]