فعل Dare و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی

فعل Dare و کاربرد آن در گرامر زبان انگلیسی

Dare در زبان انگلیسی چگونه استفاده می شود؟ این کلمه به معنای جرأت داشتن و جرأت کردن می باشد و به دو شکل به کار میرود: الف: به عنوان فعل کمکی، که اگر به این شکل در جمله به کار رود دارای خصوصیاتی خواهد بود که به شرح زیر است: مانند فعل Can در سوم […]

یادگیری زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی: گرامر مهم‌تر است یا لغت؟

آموزش زبان انگلیسی: اول گرامر یا اول لغت؟ در روش‌های آموزش زبان انگلیسی مرسوم، معمولاً گرامر در اولویت قرار می‌گیرد. یعنی آن تأکیدی نیز که بر لغت می‌شود برای این است که بتوان دستورات گرامری را در چارچوب آن لغات توضیح داد. ولی به‌راستی کدام‌یک از این دو مهم‌تر است و بایستی در اولویت قرار […]