تفاوت بین hear و listen

تفاوت بین Hear و Listen در چیست؟ :Hear وقتی چیزی رو می شنویم بهش دقت نمی کنیم که دقیقا چیه. اینجاست که از فعل hear استفاده می کنیم.مثال: .I heard a knock at the door من صدای در زدن شنیدم. .I suddenly heard a loud noise ناگهان یه صدای بلند شنیدم. .Can you speak louder […]

کلمات متشابه

کلمات متشابه (جلسه اول)

کلمات متشابه:  :Homony لیست تعدادی از کلمات متشابه پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:  meaning word   meaning word  معنی  کلمه  معنی  کلمه  وفق دادن/ ماهر، استاد adapt/adept  قبول کردن، به فرزندی قبول کردن  adopt اثر  effect  اثر کردن، متأثر کردن  affect خیال بیهوده، اشتباه بینایی  illusion  اشاره، کنایه  allusion عجیب و غریب، […]

تفاوت کلمات مشابه (جلسه چهارم)

تفاوت دو کلمه advice و advise این دو کلمه با معنی مشابه اما کاربرد متفاوت باعث شده که خیلی زبان آموزا با مشکل روبه رو بشن. توی این درس تفاوت بین این دو کلمه رو واستون مشخص می کنیم. مراجعه می کنیم به دیکشنری آکسفورد: advice /ədˈvīs/ Noun Guidance or recommendations concerning prudent future action, […]

کلمات مشابه

تفاوت کلمات مشابه( جلسه دوم)

تفاوت fun و funny   Fun: یه اسم غیرقابل شمارش به معنای ” لذت و تفریحه”. در انگلیسی عامیانه از fun به عنوان صفت هم استفاده میشه. به مثال های پایین دقت کنید: به عنوان اسم: .We had such fun together ما کلی با هم لذت و تفریح داشتیم. .It was fun to go to […]