کاهش اضطراب هنگام مکالمه

کاهش اضطراب هنگام مکالمه (جلسه اول)

چگونه دلهره و اضطراب خود را هنگام مکالمه کاهش دهم ؟ نوشته‌ی امروز ما در رابطه با ترس و دلهره‌ای که خیلی از افراد، هنگام مکالمه به زبان انگلیسی (یا هر زبان دیگری) دارند، است. ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که اصلاً ترس با دلهره چه فرقی دارد: ترس یک عکس‌العمل طبیعی نسبت به اتفاقات […]