کامل ترین لیست رنگ ها در زبان انگلیسی

کامل ترین لیست رنگ ها در زبان انگلیسی

🔶 رنگها 🌻 جگری 🌻 Indian Red 🌸 بژ تیره 🌸 Light Coral 🌻 حناییِ روشن 🌻 Salmon 🌸 قهوه‌ایِ حنایی 🌸 Dark Salmon 🌻 کرم نارنجی 🌻 Light Salmon 🌸 قرمز 🌸 Red 🌻 زرشکی 🌻 Crimson 🌸 شرابی 🌸 Fire Brick 🌻 عنابی تند 🌻 Dark Red 🌸 صورتی 🌸 Pink 🌻 صورتی […]