جملات شرطی(جلسه اول)

می دانیم یکی از مهم ترین مباحث دستور زبان انگلیسی بحث جملات شرطی است . در ابتدا توضیح مختصری پیرامون این مبحث ارائه خواهیم داد سپس مثال های متنوعی  در مورد این مبحث  مهم آورده می شود. جملات شرطی به دو دسته تقسیم می شوند: جملات شرطی واقعی: این جملات بیانگر حوادث و اتفاقاتی هستند که در زندگی روزمره اتفاق می […]